அரசு அலுவலகங்கள்

     அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
     (Govt Preliminary Health Centre)             கிராம நிர்வாக அலுவலகம்
     (VAO[Village Adminstrative Office] Office)            தபால் நிலையம் (Post Office)

         ஊராட்சி மன்றம் (Panchayat Board Office)

            நூலகம் (Library)
 

         அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையம்
         (Tamil Nadu Civil Supplies Corporation)


           கூட்டுறவு அங்காடி (Ration Shop)